Viss par zinātniski
pētniecisko darbu izstrādi

Kā izdomāt zinātniski pētnieciskā darba tēmu?

Pats būtiskākais, meklējot un izvēloties pētījuma tēmu, ir tas, lai konkrētais jautājums būtu interesants pašam darba autoram, pretējā gadījumā labs pētījums nesanāks. Būtiska, protams, ir arī jautājuma aktualitāte, tam jābūt kaut kam, kas vēl nav izpētīts, kas ir inovatīvs un var nest papildus pienesumu. Tāpat būtiski apzināties savas iespējas pētījuma veikšanā, lai temats nebūtu pārāk plašs vai grūti, pat neiespējami izpētāms. Šādos gadījumos iesaka veikt pētījuma temata sašaurināšanu, konkrētajā darbā apskatot, piemēram, tikai vienu no aspektiem. Tas var būt šaurākas auditorijas izvēle, konkrēta ģeogrāfiskā teritorija, kurā jautājums tiek skatīts, noteikts ierobežots laika periods vai citi aspekti.

Pētījuma tematus iespējams smelties visdažādākajās vietās – studējot interesējošās tēmas zinātnisko literatūru, saskaroties ar citu pētnieku ieteikumiem tālākai pētniecībai vai saskatot kādas nepilnības, līdz galam neapzinātus aspektus, kā arī cenšoties konkrētos jautājumus izzināt citā auditorijā, valstī, pilsētā. Tāpat pamatu pētījumiem iespējams iegūt studiju procesā, tiekoties ar kolēģiem, pasniedzējiem, nozaru ekspertiem, apmeklējot konferences un seminārus, kuros tiek runāts par interesējošiem tematiem. Vienmēr tiešāk vai netiešām parādās kādi koncepti, kuru saistību vai eksistenci vēl neviens nav pētījumus, bet kas būtu nozīmīgi un noderīgi. Nesaņemot atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem, top daudzi pētījumu temati šo jautājumu skaidrošanai.