Viss par zinātniski
pētniecisko darbu izstrādi

Zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) noformēšanas noteikumi

  • 12 izmēra burti;
  • Atstarpes starp rindām - 1,5 punkti;
  • Rindkopu atkāpes (TAB);
  • Attēliem un tabulām jābūt numurētām;
  • Jābūt precīzi norādītām atsaucēm uz darbā izmantotajiem literatūras avotiem, autoriem;
  • Lappusēm jābūt numurētām;
  • Teksta malas jā izlīdzina pret abām lapas malām;
  • Lapu malu atkāpes (Top – 2 cm, Bottom – 2 cm, Left – 3 cm, Right – 1 cm);
  • Visām nodaļām un apakšnodaļām jābūt numurētām;
  • Saturu, rezumējumu, ievadu, nobeigumu, pielikumu un izmantotās literatūras sarakstu nenumurē.